Няколко основни технологични свойства на инструментите за щамповане на метал

- 2021-06-30-

1. Подправимост:

Инструменти за щамповане на металимат ниска устойчивост на деформация при горещо коване, добра пластичност, широк температурен диапазон на коване, ниска склонност към студено крекинг и утаяване на мрежови карбиди.

2. Възможност за обработка на отгряване:
Температурният диапазон на сфероидизиращо отгряване е широк, твърдостта на отгряване е ниска, диапазонът на колебание е малък и скоростта на сфероидизиране е висока.

3. Обработваемост:
Голямо количество на рязане, ниска загуба на инструмент, ниска грапавост на повърхността.

4. Чувствителност към окисление и обезвъглеродяване:
Добра антиокислителна производителност при нагряване при висока температура, бавна скорост на обезвъглеродяване, нечувствителен към нагряваща среда и ниска склонност към образуване на ями

5. Втвърдяемост:
Инструменти за щамповане на металимат равномерна и висока повърхностна твърдост след закаляване.
След охлаждане може да се получи по-дълбоко втвърден слой и той може да бъде втвърден с помощта на мека охлаждаща среда.