Как да подобрим експлоатационния живот на инструмента за щамповане на метал?

- 2021-07-31-

Как да подобрим експлоатационния живот наИнструмент за щамповане на метал? Рутинната поддръжка на матрицата се извършва от оператора и се потвърждава от персонала по поддръжката на матрицата. След като частите са завършени, операторът определя състоянието на инструмента за щамповане на метал в производството, качеството на първата и последната част и частите на процеса като основа за това дали инструментът за щамповане на метал трябва да бъде ремонтиран.

1. На първо място, металните щамповани части трябва да съответстват на производствения процес и осъществимостта наИнструмент за щамповане на метал, дизайнът на частите за метално щамповане трябва да бъде разумен и трябва да бъде избрана най-добрата структурна схема, доколкото е възможно.

2. Обърнете внимание на дизайна на инструмента за щамповане на метал. Дизайнът наИнструмент за щамповане на метал, наличието и безопасността на конструкцията, изборът на материал за инструмент за метално щамповане и т.н. са места, на които трябва да се обърне внимание.

3. Повърхността на основните оформящи части на инструмента за метално щамповане трябва да бъде подсилена, така че устойчивостта на износване на инструмента за метално щамповане да може да бъде подобрена и качеството му също да бъде подобрено.

4. Производственият процес на инструмента за метално щамповане също е важна част от подобряването на качествотоИнструмент за щамповане на метал. Методът на обработка и прецизността на обработката в производствения процес на инструмента за метално щамповане също ще повлияят на експлоатационния живот на инструмента за метално щамповане.

5. Правилното използване и поддръжка на инструмента за метално щамповане също е важен фактор за подобряване на качеството на инструмента за метално щамповане. Неправилната употреба и поддръжка може да съкрати живота на инструментите за щамповане на метал.