Общи методи за полиране на аксесоари за мухъл

- 2022-03-23-

Има 6 метода за полиране на аксесоари за форми:

1. Механично полиране

Механичното полиране е метод на полиране за получаване на гладка повърхност чрез изрязване и отстраняване на изпъкналата част след полиране поради пластична деформация на повърхността на материала. Като цяло, ленти от маслен камък, вълнени колела, шкурка и др. се използват главно за ръчна работа. За специални части като повърхността на вирбела, грамофона и други спомагателни инструменти могат да се използват. Ако изискванията за качество на повърхността са високи, може да се използва методът на свръхпрецизно шлайфане и полиране.

2. Химическо полиране

Химическото полиране е да накара микро изпъкналата част от повърхността на материала да се разтвори за предпочитане от вдлъбнатата част в химическата среда, така че да се получи гладка повърхност. Основното предимство на този метод е, че може да полира детайли със сложни форми без сложно оборудване.

Аксесоари за мухъл

3. Електролитно полиране

Основният принцип на електрополирането е същият като този на химическото полиране, тоест повърхността е гладка чрез селективно разтваряне на малките изпъкнали части на повърхността на материала. В сравнение с химическото полиране, то може да елиминира влиянието на катодната реакция и има по-добър ефект.

4. Ултразвуково полиране

Поставете частите на формата в абразивната суспензия и ги поставете заедно в ултразвуковото поле. Разчитайки на трептенията на ултразвук, абразивът може да се шлайфа и полира върху повърхността на детайла. Макро силата на ултразвуковата обработка е малка и няма да причини деформация на детайла, но производството и инсталирането на инструментална екипировка са трудни.

Аксесоари за мухъл

5. Течно полиране

Течното полиране разчита на високоскоростната течаща течност и нейните абразивни частици за измиване на повърхността на детайла, за да се постигне целта на полирането. Обичайните методи са: абразивна струйна обработка, течна струйна обработка, хидродинамично шлайфане и др.

6. Магнитно абразивно полиране

Магнитно абразивно полиране е използването на магнитен абразив за образуване на абразивна четка под действието на магнитно поле за смилане на детайла. Този метод има предимствата на висока ефективност на обработка, добро качество, лесен контрол на условията на обработка и добри работни условия.