Ролята на предната греда на автомобила

- 2021-06-04-


Предната греда на колатае първата напречна греда зад предната броня
Надлъжни греди на автомобила:

Надлъжнатагреди are usually stamped from low-alloy steel plates, and the cross-sectional shape is generally grooved, and some are made into Z-shaped or box-shaped. According to the different forms of automobiles and the requirements of structural layout, the longitudinalгреди can be curved in the horizontal plane or the longitudinal plane, as well as equal or non-equal cross-section. The cross лъчis not only used to ensure the torsional rigidity of the frame and bear the longitudinal load, but also can support the main components of the car.

Usually trucks have 5-6греди, sometimes more. The structural feature of the side лъчрамката е, че е лесно да се монтират кабината, каретата и някакво специално оборудване и да се подредят други възли, което благоприятства модификацията на вариантите на автомобили и развитието на различни превозни средства, така че е широко използвано в камиони и най-специални превозни средства.