Безопасност на ключалката за кола

- 2021-06-05-

Изискванията за безопасност наключалка на вратата на автомобиласа както следва:
Theключалка на вратата на автомобилаСистемата трябва да гарантира безопасността на автомобила при нормално шофиране и паркиране, но също така да гарантира безопасността при сблъсък, падане в колата, но също така и за пожар, противограб, кражба и други роли за безопасност.
Theбрава за врата should be reliably locked, and there is a full lock and half-lock two positions; the брава за врата should be guaranteed to open, and the брава за врата should prevent accidental opening.
Когатобрава за вратасе получава от ускорението от надлъжната, страничната и свободната посока на падане, ключалка на вратата на автомобилатрябва да се държи в пълно заключено положение.