Прахозащитен капак за спирачка на автомобила

- 2021-06-07-

Якостта на конструкцията и твърдостта на щита на автомобилния спирачен диск ще имат скрита опасност за безопасността при шофиране в автомобила. Използване на софтуера HyperWorks за създаване на модел с краен елемент на автомобилпредпазен капак на спирачния диски модален анализ, според резултатите от модалния анализ за подобряване на присъщата структурна честота наthe предпазен капак на спирачния дискза оптимизиране на целта, в модула Optistruct Theпокритие за прахhousing is optimized, combined with the best layout of the stamping manufacturing process, design and reinforcing tendons, and verify the optimization scheme. The results show that the first stepped solid frequency of the optimized покритие за прахis improved, the optimization effect is obvious, and the design requirements are met. The Influence of Strengthening the Structure Strength of Thin - Wall Sheet Metal Structure.